Stikkord

Ved å lage et årstidsbord kan man følge årets gang hjemme. Det kan være et lite hjørnebord eller en vinduskarm – et sted hvor man lar naturen speile seg. Ved å forme et årstidsbord vil man oppdage at sansene skjerpes for hva som foregår i naturen. Man kan la årstidsbordet bli en del av dagliglivet, slik at man stadig finner nye gjenstander som passer for de skiftende årstider. Grener, blomster, kongler, mose, skjell, kastanjer, blader osv. kan fylle bordet med vekslende liv. Silketørkler eller stoffer i forskjellige farger kan skape en god bakgrunn.  Kanskje har du et vakkert postkort som illustrerer noe ved årstiden.

Ved en økt bevissthet om det som foregår rundt oss i de forskjellige årstidene, er det lettere å ikke bli revet med av tiden. Det er en kilde til trygghet.

De små barna opplever ikke naturen bevisst, men med hjelp av årstidsbordet bringes den ytre verden inn, og barna blir oppmerksomme på hvordan naturen er i stadige forandringer.

La de større barna være med å skape bordet, det er ikke så nøye om det blir akkurat som du hadde tenkt. Det viktigste er å skape begeistring og la barna bruke fantasien sin, så kan man veilede dem, så den riktige årstiden kommer til uttrykk. Barn opplever ofte ting annerledes enn voksne, og det er klokt å lytte til.

Det finnes flere bøker hvor det står mer om årstider og årstidsbord, blant annet Inger Brochmann sin bok «årstidsfester med leg og sang» og «Årstidsbordene» fra Antropos forlag. I nettbutikken vår kan du også finne ting til årstidsbordet, slik som de vakre dukkene og treet på bildene.